nag³ówek graficzny portalu - mapa satelitarna Polski z zaznaczonym obszarem województwa warmiñsko-mazurskiego
sent (873) 993-3390 Strony dzia³u Infrastruktury Strony dzia³u Geodezji 973-804-8153 Linki do instytucji zwi¹zanych z geodezj¹ i kartografi¹ w Polsce Mapa serwisu Adresy i kontakty


Strona G³ównaWitamy na stronie Departamentu Infrastruktury i Geodezji

Dane teleadresowe instytucji

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI
ul. G³owackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. (089) 521-99-00
fax. (089) 521-99-09
(267) 594-3256

Wojewódzki O¶rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (mapy)
ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. (089) 521-99-30, 521-99-28
fax. (089) 521-99-29
geo@geodezja.olsztyn.pl

Wojewódzki O¶rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Biuro Regionalne w Elbl±gu
ul. Zacisze 18,
82-300 Elbl±g
tel. (055) 233-75-74
geo.elblag@geodezja.olsztyn.pl

AKTUALNO¦CI


 

(775) 671-0570

828-793-6457
(217) 455-4353 stopka portalu - Departament Geodezji i Infrastruktury 10-602 Olsztyn, ul.Pstrowskiego 28 B tel. 089 535 93 35 fax: 089 535 03 93
470-414-0136 stopka portalu - Departament Geodezji i Infrastruktury 10-602 Olsztyn, ul.Pstrowskiego 28 B tel. 089 535 93 35 fax: 089 535 03 93

2